1、เปิดใช้งานกล้องส่วนตัว

2、หลังจากเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถแตะไอคอน [GCamera] บนตัวเปิดใช้เพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ และเพิ่มลงใน GalleryVault โดยอัตโนมัติ

3、กดปุ่มย้อนกลับเพื่อเพิ่มเข้าไปใน GalleryVault