เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูล ให้ตั้งค่า GalleryVault เป็นผู้ดูแลอุปกรณ์ในการป้องกันการถอนการติดตั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ

GalleryVault จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนอุปกรณ์ของคุณ


ไม่ปิดใช้งานผู้ดูแลอุปกรณ์หรือถอนการติดตั้ง GalleryVault ด้วยตัวคุณเอง รูปภาพและวิดีโอของคุณใน GalleryVault อาจหายได้ หากคุณต้องการถอนการติดตั้ง GalleryVault แตะ \"ถอนการติดตั้ง GalleryVault\" ในหน้าการตั้งค่าของ GalleryVault