ตัวเลือกที่ 1:กดโลโก้ที่ด้านซ้ายบนค้างไว้


ตัวเลือกที่ 2:ป้อนรหัสผ่านแล้วกด \"=\" สองครั้ง