ตัวเลือกที่ 1 (แนะนำ) เปิดใช้งานการซิงค์บนคลาวด์เพื่อซิงค์ไฟล์ทั้งหมดของคุณกับ Google Drive

ตัวเลือกที่ 2 ไปที่แท็บ ฉัน แล้วแตะ "สำรองและกู้คืน"