Option 1 (đề nghị). Kích hoạt Cloud Sync để đồng bộ tất cả các tệp của bạn lên Google Drive.


Tùy chọn 2. Vào tab Me và tap  "Backup và Restore ".