FAQ

Làm thế nào tôi có thể phục hồi các tập tin bị mất?
Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, tất cả các tập tin sẽ được lưu trữ và mã hóa trong điện thoại của bạn. Nếu bạn chưa xóa dữ liệu GalleryVault hoặc thay đổi...
Thu, 1 Tháng 11, 2018 tại 11:26 SA
Làm thế nào để khởi động khi tôi ẩn biểu tượng?
1、Khởi chạy từ Trình duyệt Truy cập http://open.thinkyeah.com/gv trong trình duyệt 2、Khởi chạy từ Smart AppLock Mở Smart AppLock và khởi chạy GalleryVault ...
Tue, 12 Tháng 3, 2019 tại 11:42 SA
Tại sao những ảnh vẫn còn trong album sau khi chúng đã được nhập?
Một số điện thoại có thể có tính năng tự động đồng bộ hóa ảnh/video của bạn trên bộ lưu trữ đám mây. Khi bạn thêm các tập tin vào GalleryVault, các tập tin ...
Thu, 1 Tháng 11, 2018 tại 11:24 SA
Máy ảnh Cá nhân
Một biện pháp tốt hơn để chụp ảnh và quay video riêng tư. Sau khi bật, bạn có thể nhấn vào biểu tượng [GCamera] trên trình khởi chạy để chụp ảnh hoặc quay ...
Thu, 15 Tháng 11, 2018 tại 10:37 SA
Làm thế nào để mở "biểu tượng ngụy trang "?
Tùy chọn 1:Nhấn và giữ Logo ở trên cùng bên trái Tùy chọn 2:Nhập Mật khẩu và nhấn đúp vào \"=\"
Thu, 15 Tháng 11, 2018 tại 2:48 CH
Làm thế nào để đảm bảo tập tin của tôi không bao giờ bị mất?
1.do không xóa, đổi tên hoặc di chuyển thư mục. galleryvault_DoNotDelete_ * * * hoặc bất kỳ tập tin trong đó. 2.When an app is uninstalled, some files c...
Thu, 27 Tháng 9, 2018 tại 2:57 CH
Làm thế nào để sao lưu và khôi phục?
Option 1 (đề nghị). Kích hoạt Cloud Sync để đồng bộ tất cả các tệp của bạn lên Google Drive. Tùy chọn 2. Vào tab Me và tap  "Backup và Restore &quo...
Thu, 27 Tháng 9, 2018 tại 2:28 CH
Làm thế nào để ' di chuyển thiết bị '?
Kết nối cả hai thiết bị với một mạng Wi-Fi và nhấn “Đây là Thiết bị MỚI” trong thiết bị MỚI để quét mã QR. Quét mã QR trong thiết bị CŨ Trong thiết bị CŨ,...
Thu, 15 Tháng 11, 2018 tại 2:50 CH
Không thể nhận Mã xác minh?
1. Hãy kiểm tra xem địa chỉ thư  của bạn có đúng chính tả không 2. Kiểm tra thư rác trong hộp thư của bạn 3. Bạn có thể thử địa chỉ thư khác, khuyên dùng ...
Thu, 15 Tháng 11, 2018 tại 2:57 CH
Đám mây đang được nâng cấp và sẽ trực tuyến trở lại vào ngày 20 tháng 11.
1. Tại sao đám mây đang được bảo trì? Do dữ liệu trên đám mây ngày càng lớn nên cấu trúc cũ của đám mây không còn có thể hỗ trợ tốt cho lượng dữ liệu hiện ...
Fri, 19 Tháng 11, 2021 tại 2:26 CH