Một biện pháp tốt hơn để chụp ảnh và quay video riêng tư.

Sau khi bật, bạn có thể nhấn vào biểu tượng [GCamera] trên trình khởi chạy để chụp ảnh hoặc quay video và tự động thêm vào GalleryVault.