ถ่ายภาพและวิดีโอส่วนตัวด้วยวิธีที่ดีกว่า

หลังจากเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถแตะไอคอน [GCamera] บนตัวเปิดใช้เพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ และเพิ่มลงใน GalleryVault โดยอัตโนมัติ