1、Khởi chạy từ Trình duyệt Truy cập http://open.thinkyeah.com/gv trong trình duyệt

2、Khởi chạy từ Smart AppLock Mở Smart AppLock và khởi chạy GalleryVault từ trang Khóa Hệ thống

3、Khởi chạy bằng Nút Quản lý Dung lượng Đi tới trang Thông tin Ứng dụng(Thiết đặt->Ứng dụng->GalleryVault) để nhấn nút Quản lý Dung lượng.