1、เรียกใช้จากเบราว์เซอร์ ไปที่ http://open.thinkyeah.com/gv ในเบราว์เซอร์

2、เรียกใช้จาก Smart AppLock เปิด Smart AppLock และเรียกใช้ GalleryVault จากหน้า System Lock

3、เรียกใช้จากปุ่มจัดการพื้นที่ ไปที่หน้าข้อมูลแอป (การตั้งค่า->แอป->GalleryVault) เพื่อแตะ ปุ่ม จัดการพื้นที่