1. Hãy kiểm tra xem địa chỉ thư  của bạn có đúng chính tả không

2. Kiểm tra thư rác trong hộp thư của bạn

3. Bạn có thể thử địa chỉ thư khác, khuyên dùng Gmail