1. ตรวจสอบว่าที่อยู่จดหมาย  ของคุณสะกดถูกต้องหรือไม่

2. ตรวจสอบจดหมายสแปมในกล่องจดหมายของคุณ

3. คุณอาจลองที่อยู่จดหมายอื่น ขอแนะนำ Gmail