Một số điện thoại có thể có tính năng tự động đồng bộ hóa ảnh/video của bạn trên bộ lưu trữ đám mây. Khi bạn thêm các tập tin vào GalleryVault, các tập tin gốc sẽ tự động bị xóa bởi GalleryVault. Nhưng chúng có thể được khôi phục tự động từ chức năng đồng bộ với đám mây của điện thoại. Làm thế nào để tránh điều này? Phương án 1: Xóa ảnh và video trong điện thoại theo cách thủ công sau khi thêm. Phương án 2: Tắt dịch vụ đám mây trong mục cài đặt thiết bị.