โทรศัพท์บางรุ่นอาจมีฟีเจอร์การซิงค์กับระบบคลาวด์เพื่อซิงค์รูปภาพ/วิดีโอของคุณกับที่จัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มไฟล์ลงใน GalleryVault ไฟล์ต้นฉบับจะถูกลบโดย GalleryVault โดยอัตโนมัติ แต่สามารถกู้คืนโดยอัตโนมัติจากฟีเจอร์การซิงค์กับระบบคลาวด์ของโทรศัพท์ จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้อย่างไร ตัวเลือกที่ 1: ลบภาพและวิดีโอด้วยในโทรศัพท์ด้วยตนเองหลังจากที่เพิ่ม ตัวเลือกที่ 2: ปิดการใช้งานบริการคลาวด์ในการตั้งค่าอุปกรณ์