เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองเข้ากับ Wi-Fi เดียวกัน แล้วกด \"ฉันคืออุปกรณ์ใหม่\" ในอุปกรณ์ใหม่เพื่อสแกนรหัสคิวอาร์

สแกนรหัสคิวอาร์ในอุปกรณ์เก่า

ในอุปกรณ์เก่า ให้กด \"ฉันคืออุปกรณ์เก่า\" เพื่อสร้างรหัสคิวอาร์