ไฟล์ที่เข้ารหัสลับของคุณจะถูกเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลในเครื่อง ซึ่งแอปอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นไฟล์ที่เข้ารหัสลับอาจยังคงสูญหายได้ในกรณีที่

1. มีแอปอื่นลบไฟล์เหล่านี้

2. คุณลบไฟล์เหล่านี้โดยไม่ได้ตั้งใจ

3. ระบบจะลบไฟล์เหล่านี้หลังจากที่ GalleryVault ถูกถอนการติดตั้ง

ขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งาน File Guardian เพื่อป้องกันไฟล์สำคัญของคุณอย่างเต็มรูปแบบ