ไม่ปิดใช้งานผู้ดูแลอุปกรณ์หรือถอนการติดตั้ง GalleryVault ด้วยตัวคุณเอง รูปภาพและวิดีโอของคุณใน GalleryVault อาจหายได้ หากคุณต้องการถอนการติดตั้ง GalleryVault แตะ \"ถอนการติดตั้ง GalleryVault\" ในหน้าการตั้งค่าของ GalleryVault