Tính năng

Để tránh bị mất tập tin, vui lòng bật File Guardian.
Tập tin đã mã hóa của bạn được lưu trong bộ lưu trữ cục bộ, bạn cũng có thể truy cập các ứng dụng khác tại đó. Vì vậy, các tập tin đã mã hóa vẫn có thể bị m...
Fri, 9 Tháng 11, 2018 tại 3:28 CH
Làm thế nào để gỡ bỏ cài đặt GalleryVault?
Không tự vô hiệu hóa Quản trị viên Thiết bị hoặc gỡ cài đặt GalleryVault. Hình ảnh và video của bạn trong GalleryVault có thể bị mất. Nếu bạn muốn gỡ cài đặ...
Wed, 14 Tháng 11, 2018 tại 2:09 CH
Làm thế nào để sử dụng camera bí mật/GCamera?
1、Bật Máy ảnh Riêng tư 2、Sau khi bật, bạn có thể nhấn vào biểu tượng [GCamera] trên trình khởi chạy để chụp ảnh hoặc quay video và tự động thêm vào Gallery...
Thu, 15 Tháng 11, 2018 tại 3:26 CH
Gỡ bỏ cài đặt bảo vệ là gì?
Để tránh bị mất dữ liệu, hãy đặt GalleryVault làm Quản trị viên Thiết bị để ngăn GalleryVault bị gỡ cài đặt ngẫu nhiên. GalleryVault sẽ KHÔNG BAO GIỜ thực ...
Mon, 12 Tháng 11, 2018 tại 11:58 SA