อย่าลบ เปลี่ยนชื่อ หรือย้าย</b>โฟลเดอร์ <b>.galleryvault_DoNotDelete_***</b> หรือไฟล์ใดๆ ในโฟลเดอร์นั้น
                           
ถ้าคุณกำลังใช้เครื่องมือทำความสะอาดบางอย่าง <b>โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ลบไฟล์ของ Gallery Vault</b>                  
ถ้าคุณต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หรือเปลี่ยน SD การ์ดใหม่ ให้สำรองข้อมูลไฟล์ของคุณก่อน (โปรดดู "วิธีสำรองข้อมูลและกู้คืน")