Do có các hạn chế từ chính sách về quyền của Google, chúng tôi buộc phải hủy tính năng khởi chạy bằng trình quay số khi bạn ẩn biểu tượng, đồng thời phiên bản mới sẽ được phát hành vào tháng 3. Sau khi cập nhật, bạn sẽ thấy biểu tượng GalleryVault ẩn xuất hiện khi khởi chạy. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tính năng \"Ngụy trang biểu tượng\" vốn ổn định hơn. Tính năng \"Ngụy trang biểu tượng\" có thể ngụy trang \"GalleryVault\" thành \"Máy tính\", sau đó bạn sẽ thấy biểu tượng máy tính khi khởi chạy và không ai biết đến sự tồn tại của GalleryVault trừ bạn.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện mà điều này có thể gây ra cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến nào liên quan đến nội dung trên, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.