1. Tại sao đám mây đang được bảo trì?

Do dữ liệu trên đám mây ngày càng lớn nên cấu trúc cũ của đám mây không còn có thể hỗ trợ tốt cho lượng dữ liệu hiện tại. Để cải thiện hiệu suất và tính ổn định của đồng bộ hóa đám mây, máy chủ đám mây cần được nâng cấp.


2. Khi nào thì đám mây sẽ trực tuyến trở lại?

Vì lượng dữ liệu quá lớn, hành động nâng cấp sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đám mây sẽ hoạt động trở lại vào ngày 20 tháng 11.


3. Dữ liệu của tôi trên đám mây có bị mất sau khi bảo trì không?

Dĩ nhiên là không. Dữ liệu của bạn sẽ vẫn ở đó và sẽ không bao giờ bị mất một phần.


4. Tại sao việc bảo trì lại mất nhiều thời gian?

Chính vì lượng dữ liệu tổng quá lớn nên hành động nâng cấp cần thay đổi cấu trúc của từng bản ghi tệp. Nó cần thời gian.


Nói chung, chúng tôi biết rằng việc nâng cấp đám mây này mang lại cho bạn sự bất tiện và chúng tôi rất lấy làm tiếc về điều đó. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cho sự trở lại trực tuyến.

Cảm ơn rất nhiều.